Maroš 122

Na úvod by som povedal, že podľa môjho názoru je resoc určitý druh zariadenia, ktoré je určené na pomoc ľuďom, s vážnymi spoločenskými problémami. Myslím tým to, že títo ľudia si vo svojom živote vybudovali určitý druh  závislosti na drogách, alkohole, automatoch a iných. Na veciach, ktoré jednoducho strácajú schopnosť fungovať vo svojom živote ako normálni ľudia a strácajú základné životné hodnoty. Ak takto postihnutý človek týmto svojim osudom, ku ktorému sa dopracoval sám, v krátkom čase nezačne robiť nič, stáva sa pre neho  len otázkou času, kedy príde k tomu najhoršiemu.

Je ťažké pracovať s týmito troskami, lebo v niektorých prípadoch si ani nechceme priznať, že máme problém. Viem to posúdiť veľmi dobre a s istotou, lebo som jedným z nich a mám rovnaký údel ako oni. Aj teraz cítim tú ťarchu na duši, keď mám úprimne priznať ,že SOM FEŤÁK! Som jedným z nich. Mojou dlhodobou závislosťou som sa dopracoval k myšlienke, že mi už vlastne pomôže len liečenie. Skúšal som to individuálne, mal som dokonca viac pokusov, no neúspešne. Nebol som na seba dosť tvrdý a tým pádom to skončilo neúspešne. No časom to takýmto štýlom života neviedlo nikde, iba k tomu, aby som premýšľal nad ďalšími spôsobmi liečenia  a tak som sa dostal na psychiatriu, kde som absolvoval dvojmesačný pobyt. Na začiatku to bolo ťažké vyrovnať sa s tou chýbajúcou drogou. No po mesiaci som začal triezvejšie uvažovať, moje telo bolo oddýchnuté ma cítil som sa lepšie, no to neznamená všetko. Najdôležitejšie je vlastne to, že s tým všetkým sa musí vyrovnať náš mozog. Takže ako ja, aj z ďalších 100 bolo 99, čo sa k tomu vrátili znovu. Mnohokrát som bol informovaný o tom, že ak nenastúpim do resocializačného zariadenia, tak sa z toho v živote nedostanem. Teraz som tu a prvýkrát mám zo všetkých tých pokusov dojem o tom, že to má význam. Jednoducho taký človek musí nabehnúť na tvrdý režim, ktorý bude mať na dennom poriadku. Ináč nemá šancu sa niekam dopracovať. Preto si myslím, že som v správnom resoce a moja predstava je taká, že resoc šitý na mieru je Pahorok – Bohunice. Stopercentná disciplína, režim, poriadok sú jediným východiskom pre človeka s mojimi problémami.

Maroš 122