Kul - turistika (Kultúrna turistika)

To bolo tak. V pondelok, 17. novembra bol Deň boja za slobodu a demokraciu a tak Štefan úplne slobodne a nanajvýš demokraticky rozhodol, že pôjdeme na pracovku a Štátny sviatok si spravíme v piatok a pôjdeme na túru. Zlý pocit z pondelkovej práce prevážila radosť z výletu. Konečne prišiel piatok ráno a s ním Paľo Gábriš s tetou Aničkou. Naskákali sme im do áut a hybaj k nášmu východiskovému bodu – chata Žuhračka. Cestou som oknom zazrel robotníkov na stavbe a spomenul som si ako som v pondelok frfľal, že sú vše tci doma a my makáme.

Počasie sprvu vyzeralo veľmi pesimisticky, pod mrakom a s prognózou dažďa, ale to nás nemohlo zastaviť a oplatilo sa. Bola to fajn túra, žiadne veľké kopce, žiadne extrémnosti. Skôr taká príjemná prechádzka. Všimlo si to aj počasie a celé nám to spríjemnilo snežením. Milan nám to zasa spríjemnil klobáskou k obedu. Aj keď to chvíľami vyzeralo, že ju budeme jesť surovú, lebo sme mali menší problém so založením ohňa. No chopil sa toho najväčší skaut Miťo a vatra bola taká veľká, že by sa za ňu nemusel hanbiť ani dráčik.
Ja som mal najväčšiu radosť z toho, že sme po prvý krát použili turistický chodník a neblúdili sme lesom krížom – krážom ako splašené srnky.
Už keď som pri srnkách, tak by som mal spomenúť krásneho jeleňa, ktorého sa nám podarilo stretnúť. Bol to ozaj kus. Milošovi hneď zosmutneli oči a mrmlal niečo o guľovnici. Nuž, je to lovec.
Milan nám ukázal pinky – sú to prieskumné štôlne, pozostatky z banskej činnosti, ktorých je v okolí Pukanca požehnane a okolo nich zaujímavé horniny.
Z Jara sa vykľul geológ – amatér a dovliekol ruksak kameňov, ktoré nám teraz doma robia radosť. Teda hlavne pri rajóne.
Možno by som ešte pochválil Doda, že sa vykašľal na negatívny prístup k akejkoľvek činnosti, kopol do seba a odšľapal tých desať kilákov bez hundrania, ba dokonca s chvíľkovými prejavmi radosti.
V ostatných bola tá radosť neprehliadnuteľná, tak ako boli neprehliadnuteľné, i keď unavené a zmorené, ale spokojné úsmevy v našich tvárach.

Bohdan 112