Kto sme

Resocializácia drogovo závislých je doliečovanie a integrovanie drogovo závislého do prirodzeného sociálneho prostredia. Je to mnohostranný, komplikovaný proces terapie závislosti na drogách rôzneho druhu s cieľom fyzického a psychického uzdravovania sa a stabilizácie postoja závislého k trvalej abstinencii. Inými slovami je resocializácia cestou závislého k dosiahnutiu vyššej kvality života bez prítomnosti drogy.

Čo sa za touto definíciou skrýva?
Komunita pozostávajúca z chalanov z celého Slovenska od 18 rokov, ktorí sa rozhodli skončiť s drogami. Je to o hľadaní cesty, o čistom živote, o padaní a vstávaní, o drine, nádeji.

PREČO
Doba liečby v zdravotníckych zariadeniach nedáva pevné základy pre "čisté"" fungovanie odliečených v reálnom živote, a preto je potrebná resocializácia. Je to priestor pre utvrdenie sa v rozhodnutí skončiť s drogou, pre obnovenie komunikácie s vlastnou rodinou, priestor, v ktorom môžeš nájsť sám seba.

KDE
Zariadenie je situované v rodinnom dome č. 29 v dedinke Bohunice 18 km od Levíc a 28 km od Banskej Štiavnice. Má kapacitu 20 klientov.

AKO
Resocializácia je založená na komunite dlhodobého charakteru. V praxi to znamená, že doliečovanie trvá 16 a viac mesiacov. Pravidlá spolunažívania v komunite sú riadené parlamentom, ktorého členom sa stáva každý klient. Chlapci sa starajú sa o chod domácnosti vrátane varenia, prania, žehlenia, upratovania, chovu domácich zvierat. Kvalitu poskytovaných služieb zaručuje pracovný tím, pozostávajúci z odborných terapeutov, kvalifikovaných garantov a supervízorov.


Ponúkame:
- Ubytovacie služby
- Stravovacie služby
- Sociálne poradenstvo
- Odborný terapeutický tím
- Psychoterapia, pracovná terapia
- Práca s rodinou
- Záujmová činnosť, športové aktivity


Komu
- Mužom od 18 rokov
- Závislých na drogách, alkohole, automatoch
- Absolventov základnej liečby, alebo detoxifikácie

AKO? JEDEN ZA VŠETKÝCH, VŠETCI ZA JEDNÉHO

Chceš niečo so sebou urobiť? Napíš, zavolaj.
Ešte stále sa pýtaš prečo?