Úrad vlády Slovenskej republiky 2012

Resocializácia vo vzťahu k zvyšovaniu pracovných zručností klientov 

Pahorok, nezisková organizácia úspešne realizovala projekt za rok 2012

 

Poskytovateľom dotácie bol: Úrad vlády Slovenskej republiky v sume 25.000,- €

Cieľom projektu bolo skvalitnenie poskytovaných služieb a to tak, aby sa prehĺbili pracovné návyky a zručnosti našich klientov.

Aktivita sa konala v období: September až december 2012

 

Počas existencie nášho resocializačného strediska sa nám podarilo získať vlastný pozemok spolu so starším domom. Podporená aktivita nám pomohla čiastočne zrekonštruovať domček, kde sme upravili vnútorné priestory tak, aby boli obývateľné. Úpravy sa týkali zateplenia budovy, úpravy podkrovia, vybudovania elektroinštalácie a zhotovenie hospodárskeho prístrešku.

Spolufinancovanie z našej strany bolo zamerané na vybudovanie elektroinštalácie v obytnom priestore pre klientov.

 

Spoluúčasť bola vo výške 5%  vo výške 1.372,60 eur.

Cieľom projektu bolo vytvoriť optimálne podmienky pre poskytovanie služieb na úrovni resocializačného strediska. Čiastkovým cieľom daných aktivít bolo zlepšiť podmienky pre klientov vytvorením priestorov,  vybudovanie pracovných zručností a návykov klientov, ktoré súvisia so zaradením sa do pracovného života. Podporila sa motivácia klientov a zlepšila sa kvalita života klientov počas resocializácie.

Podporená aktivita okrem iného získava pravdivý obraz o doliečovacom procese v podmienkach resocializácie.