Pštrosia farma

Vzhľadom k ekonomickej situácii v spoločnosti sme sa už dlhšiu dobu pohrávali s myšlienkou vytvoriť v našom resocializačnom zariadení kvalitné podmienky pre pracovnú terapiu tak, aby sme produktmi vlastnej práce prispeli k čiastočnému samofinancovaniu našej činnosti. A tak sa zrodila myšlienka vybudovať pštrosiu farmu. Po konzultáciách s odborníkmi sme vypracovali projekt, súčasťou ktorého je analýza trhu, podnikateľský plán, finančný plán a uchádzali sme sa o grant v rámci TRUST PROGRAM-u.

 

Prečo pštrosia farma?


 
Rozhodli sme sa pre túto podnikateľskú aktivitu s ohľadom na naše prioritné poslanie, pri ktorom chceme zotrvať aj naďalej – pomoc závislým osobám-resocializácia. Okrem toho, že realizáciou projektu získame  priestor pre pracovnú terapiu, produkovaný zisk využijeme na prevádzkovanie zariadenia a skvalitnenie podmienok pre resocializáciu našich klientov.

Pštros je jedno z najuniverzálnejších zvierat chovaných na hospodárske účely. Dá sa z neho spotrebovať takmer všetko, a po porážke ostáva iba malý odpad. Vyznačuje sa malou náročnosťou na podmienky chovu a dobre znáša naše klimatické podmienky.

Chov pštrosov bude zameraný hlavne na produkciu mäsa. Efektívnosť chovu vidíme aj v tom, že aj ostatné produkty budú nezanedbateľným zdrojom príjmov.

Mäso – sa vyznačuje vysokou nutričnou hodnotou, obsahuje veľmi málo tuku a hlavne cholesterolu, v čom predstihuje aj mäso morky. Všeobecne je považované za veľmi chutné, chuti podobnej hovädziemu mäsu. Mäso našich bežných hospodárskych zvierat obsahuje viac, než 3% tuku, ale u pštrosa je obsah tuku v svalovine do 0,3%. Významná je takmer úplná absencia cholesterolu. Vzhľadom k tomu, že pštros sa chová výlučne na zelenom, môžeme si byť úplne istý jeho zdravotnou nezávadnosťou.

Dnes už vieme, že Konzorcium tvorené Nadáciou otvorenej spoločnosti, Vzdelávacou nadáciou Jána Husa a Nadáciou pre deti Slovenska vybralo náš projekt a v marci tohto roku sme dostali prvú finančnú čiastku na započatie realizácie.

V I.fáze realizácie projektu začíname s rekonštrukciou stajne a výstavbou výbehov. Po ukončení tejto fázy začneme so samotným chovom pštrosov formou jednej dospelej triády a trojmesačných kurčiat. Do 9 mesiacov dochováme jatočné kusy a predpokladáme, že chovná triáda sa stane po aklimatizácii produktívnou a môžeme rátať s novými prírastkami.

Máme pred sebou veľa práce, ale tešíme sa na ňu. Veríme, že o pár mesiacov sa na našich stránkach dozviete o pštrosích produktoch, ktoré si u nás budete môcť zakúpiť.

Ďakujeme Konzorciu a Trust Programu za podporu pri realizácii tohto projektu.