PAHOROK, n. o. 

Bohunice č. d. 29
93505 Bohunice
okres Levice

 

 

 NIEČO O NÁS

Nezisková organizácia PAHOROK, bola  10.11. 1999 zaregistrovaná pod č. OVVS/NO-3-99 na Krajskom úrade v Nitre ako n.o. poskytujúca všeobecno prospešné služby.
Cieľom organizácie je vytváranie optimálnych podmienok pre poskytovanie všeobecno-prospešných služieb v oblasti drogovej závislosti a pre prevádzkovanie resocializačného zariadenia poskytujúceho sociálnu pomoc, resocializačnú ochranu občanom, ktorí sa stali drogovo závislí.

Činnosť organizácie možno špecifikovať do troch oblastí:
A) resocializácia - komplexné služby sociálnej, výchovnej starostlivosti pod odborným terapeutickým vedením, vrátane ubytovacích a stravovacích služieb a vytvorenia vhodných pracovných príležitostí
B) sociálno-poradenské služby - primárna prevencia /propagácia zdravého spôsobu života a usmernenie/, sekundárna prevencia /zabránenie prehľbeniu už vzniknutých psychických porúch/
C) klubová činnosť zameraná dvomi smermi: práca s rodičmi závislých
/oživenie naštrbených rodinných vzťahov/, práca s klientami, ktorí ukončili resocializáciu /vzájomná pomoc v abstinencii, znižovanie rizika recidív/.

Organizačná štruktúra

Riaditeľ :  Mgr. Štefan Hacaj (štatutárny zástupca)

Odborný garant : MUDr. Katarína Romsauerová
Psychológ zariadenia: Mgr. Karol Zabák

Správna rada :
Predseda: Ing. Štefan Šafár      
Člen:        Mgr. Katarína Hacajová
Člen:        Renáta Olajošová
Revízor :   Emília Udvardiová

 

 

 

 

Kým som nenašiel Pahorok, tak som nevedel žiť. Len fetovať, kradnúť, využiť, odhodiť, plný strachu, nenávisti, smútku.... proste o ničom. Keď som už nedokázal žiť ani s fetom , ani bez neho, tak som sa ocitol na Pahorku. Našiel som tu pár ľudí s tými istými problémami, stavmi zúfalstva, s takou istou túžbou sa z toho svinstva dostať. Nebolo to med lízať, kao sa u nás hovorí. Vždy bol niekto v depke. Alebo na odchode, ale ostatní sa ho snažili udržať za každú cenu. Tam niekde bol aj strach, že ak padne jeden z nás, môže sa to stať aj mne. V tom je sila ktorá je väčšia, ako fet. Teraz som sa pristihol, že by som chcel vysvetliť to celé, čo za tým slovom Pahorok je. Asi by som chcel "vyložiť dušu na stôl", ako to robieval Oliver a zmysel je v tom, že ja som tú svoju našiel.

Klient Pahorku